വിഭാഗങ്ങള്‍
General

വാക്കുകൾ ആയുധങ്ങളാകുന്നുവോ?

ചില വാക്കുകൾ നമ്മെ വേദനിപ്പിക്കുന്നത് എന്ത് കൊണ്ടാണ്? അത് നമ്മുടെ മാനസികമായ ഒരു വൈകല്യം തന്നെയാണ്. വാക്കുകൾ വെറും വാക്കുകൾ ആണെന്ന് മനസ്സിലാക്കുക. അതിന് നമ്മളെ മുറിവേൽപ്പിക്കാൻ തക്ക ഒന്നുമില്ല. നമ്മളോട് പറയുന്ന എല്ലാ കാര്യത്തിനും ഒരു ‘ഇമോഷണൽ റിയാക്ഷൻ” ഉണ്ടാകുമ്പോഴാണ്, ആ വാക്കുകളിൽ നമ്മൾ വേദനിക്കുന്നത്, അല്ലെ?

True power is sitting back and observing things with logic.

True power is restraint.

വാക്കുകൾക്ക് നമ്മളെ നിയന്ത്രിക്കാൻ കഴിയുമെങ്കിൽ, എല്ലാവർക്കും നമ്മളെ നിയന്ത്രിക്കാൻ കഴിയുമെന്ന ഒരു അവസ്ഥ വരുന്നു.

അതുകൊണ്ട്, നന്നായി ഒന്ന് ശ്വസിക്കൂ… എല്ലാത്തിനെയും കടന്ന് പോകാൻ അനുവദിക്കൂ.

വടികൾക്കും കല്ലുകൾക്കും നിങ്ങളുടെ എല്ല് ഒടിക്കാൻ വരെ കഴിഞ്ഞേക്കും. പക്ഷെ, ഒന്ന് മനസ്സിലാക്കുക. ഉറച്ച് മനസ്സിലാക്കുക, ഒരു വാക്കുകൾക്കും നിങ്ങളെ മുറിവേല്പിക്കാനുള്ള ശക്തിയില്ല. (ഈ ആശയം പങ്കുവെച്ചപ്പോൾ, ‘Strain Hardening’ നെ പ്പറ്റി ഒരു സുഹൃത്ത് സംസാരിച്ചു. മനസ്സ് അതുപോലെ ഹാർഡ് ആക്കുക എന്നത് നല്ലൊരു ഉപായമാണ്, വെറും വാക്കുകളിൽ നമ്മൾ വേദനിക്കാതിരിക്കാൻ. )

NB : എന്റെ വാക്കുകൾ കേട്ട് ആരും വേദനിച്ചിട്ടില്ലെന്ന് കരുതട്ടെ. തെറ്റ് സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ക്ഷമിക്കുക.

എന്ന് Sreekanthan

ദേവനായി ജനിച്ച് അസുരനായി ജീവിച്ച് അവസാനം ഒന്നും മനസ്സിലാക്കാനാവാതെ എങ്ങോട്ടോ മറയുന്ന മറ്റൊരു ജന്മം.

ഒരു മറുപടി കൊടുക്കുക

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  മാറ്റുക )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  മാറ്റുക )

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.