വിഭാഗങ്ങള്‍
കവിതകൾ

രണ്ടാമത്തെ പ്രണയം

എഴുതാൻ തുനിഞ്ഞപ്പോൾ രക്തം പൊടിഞ്ഞു,

എഴുതിയതൊക്കെയും അപൂർണ്ണമായ് തീർന്നു.

നിൻ സ്വരം മാത്രം മനസ്സിൽ നിറക്കാൻ ശ്രമിച്ചു

നിൻ മുഖം മാത്രം കണ്ണിലായ് നിറയാൻ കൊതിച്ചു

പക്ഷെ, ഓർമ്മകൾ എല്ലാം മറച്ചു നിന്നു

ഓർമ്മകൾകൊണ്ട് മനം മരച്ചു നിന്നു.

——————————————————–

നിനക്കായ് പാടാൻ എന്നിൽ വരികളില്ല,

നിന്നെ ചിരിപ്പിക്കാൻ എനിക്കാവുകില്ല.

എന്ന് Sreekanthan

ദേവനായി ജനിച്ച് അസുരനായി ജീവിച്ച് അവസാനം ഒന്നും മനസ്സിലാക്കാനാവാതെ എങ്ങോട്ടോ മറയുന്ന മറ്റൊരു ജന്മം.

ഒരു മറുപടി കൊടുക്കുക

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  മാറ്റുക )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  മാറ്റുക )

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.