വിഭാഗങ്ങള്‍
TOD

T o t D (10/10)

NB: Thank you friends for supporting me in these 10 days of journey through Marcus Aurelius’ thoughts. 🙏 To know more about Marcus Aurelius and his book Meditations, please visit my blog (in malayalam). Link is shared below. (‘മെഡിറ്റേഷൻസ് – മാർക്കസ് ഒറീലിയസ്‘) http://sreekanthan.in/2020/07/15/meditations_by_ma/ സ്റ്റോയിസിസം എന്താണെന്ന് അറിയാനും മാർക്കസ് ഒറീലിയസ് അവറുകൾ അക്കാലത്ത് റോമിൽ പടർന്ന പ്ലേഗിനെ നേരിട്ടതിനെപ്പറ്റി വായിക്കാനും […]

വിഭാഗങ്ങള്‍
TOD

T o t D (09/10)

LEARN TO BE INDIFFERENT TO WHAT MAKES NO DIFFERENCE. —- MARCUS AURELIUS.

വിഭാഗങ്ങള്‍
TOD

T o t D (08/10)

വിഭാഗങ്ങള്‍
TOD

T o t D (07/10)

“When thou hast done a good act and another has received it, why dost thou look for a third thing besides these, as fools do, either to have the reputation of having done a good act or to obtain a return?” — Marcus Aurelius NB: According to him, the only lasting fame is oblivion. He […]

വിഭാഗങ്ങള്‍
TOD

T o t D (06/10)

“Wipe out imagination. Stop the pulling of the strings. Confine thyself to the present. Understand well what happens either to thee or to another. Divide and distribute every object into the casual(formal) and the material. Think of thy last hour. Let the wrong which is done by a man stay there where the wrong was […]

വിഭാഗങ്ങള്‍
General

T o t D (05/10)

Reason and the reasoning art (philosophy) are powers which are sufficient for themselves and for their own works. They move then from a first principle which is their own, and they make their way to the end which is proposed to them; and this is the reason why such acts are named catorthoseis or right […]

വിഭാഗങ്ങള്‍
TOD

T o t D (04/10)

— ‘Meditations‘ NB :

വിഭാഗങ്ങള്‍
TOD

T o t D (03/10)

NB: ‘Memento mori’ – is a stoic concept. A Latin phrase which refers to the awareness about the inevitability of death.

വിഭാഗങ്ങള്‍
TOD

T o t D (02/10)

“Begin the morning by saying to thyself, I shall meet with the busy body, the ungrateful, arrogant, deceitful, envious, unsocial. All these things happen to them by reason of their ignorance of what is good and evil.” — Marcus Aurelius NB : Negative visualization of all external events is a part of stoic exercise.

വിഭാഗങ്ങള്‍
TOD

T o t D ( 01/10)

— Marcus Aurelius NB : T o t D — Marcus Aurelius’ 10 thoughts in 10 days.😊

വിഭാഗങ്ങള്‍
ചിന്താശകലങ്ങൾ

മെഡിറ്റേഷൻസ് – മാർക്കസ് ഒറീലിയസ്

മാർക്കസ് ഒറീലിയസിനെപ്പറ്റി കേട്ടിട്ടുണ്ടോ? ഇല്ലെങ്കിലും സാരമില്ല. പക്ഷെ, സ്റ്റോയ്‌സിസം എന്ന ഹെലിനിസ്റ്റിക് ഫിലോസോഫിയെപ്പറ്റി കേട്ടവർ തീർച്ചയായും അതിനോടൊപ്പം ഈ പേര് കേട്ട് കാണും. മാർക്കസ് ഒറീലിയസ്‌ റോമാസാമ്രാജ്യം ഭരിച്ച ഒരു ചക്രവർത്തിയായിരുന്നു. മഹാനായ അലക്സാണ്ടർ കാലയവനികയിൽ മറഞ്ഞതിന് ഒരുപാട് വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷമാണ് ഒറീലിയസിന്റെ ഭരണ കാലഘട്ടം.(എ.ഡി രണ്ടാം ശതകം). ഏതോ ഒരു ചരിത്രകാരന്റെ അഭിപ്രായത്തിൽ അദ്ദേഹം “ലാസ്റ്റ് ഓഫ് ദി ഫൈവ് ഗുഡ് റോമൻ എമ്പരെർസ്” ആണ്. (ചരിത്രകാരൻ അല്ല കേട്ടോ. തെറ്റിയതാ. ഒരു ‘ഗൂഗ്ലി’ എറിഞ്ഞപ്പോഴാണ് […]

വിഭാഗങ്ങള്‍
ചിന്താശകലങ്ങൾ

പ്ലേഗും കൊറോണയും പിന്നെ മാർക്കസിച്ചായനും

Stoic philosophy in a crisis situation

” നീ വല്യ സ്റ്റോയിക് ആണെന്ന് പറഞ്ഞു നടക്കുന്നതല്ലാതെ, ആ വക ചവറുകളൊന്നും നിന്റെ എഴുത്തിൽ കാണുന്നില്ലല്ലോ?”

ആരോ ചോദിച്ചു. അതോ എനിക്ക് തോന്നിയതാണോ🤔….Click on the title to read more