വിഭാഗങ്ങള്‍
അനന്തം അജ്ഞാതം കഥകൾ

അനന്തം അജ്ഞാതം 3 : ഫ്രോയിഡ് മാത്തുക്കുട്ടി

ഇങ്ങനെ ഒരു യമണ്ടൻ തെറി ഇത്ര പബ്ലിക് ആയിട്ട് അവൻ കേൾക്കുന്നത് ആദ്യമായിട്ടായിരുന്നു.

തെറി കേട്ടിട്ട് സോറി പറയുന്നത് ശരിയല്ലല്ലോ. അതു കൊണ്ട് മാത്തു ഒന്നും കേട്ടിട്ടില്ലാന്ന മട്ടിൽ നിന്നു….Click on the title to read more

വിഭാഗങ്ങള്‍
കഥകൾ

എൻട്രോപ്പി…

ആദ്യത്തേത് ഒരു ചോദ്യം ആയിരുന്നില്ല. ഒരു സ്റ്റേമെന്റ് ആയിരുന്നു. അടുത്തിരിക്കുന്ന ആൻഡ്രൂ അത് ഉറക്കെ വായിച്ചു.

“An irreversible process increases the entropy of the universe.”…Click on the title to read more

വിഭാഗങ്ങള്‍
ചിന്താശകലങ്ങൾ

കടൽത്തീരത്ത്

ഈ കടൽത്തീരത്ത് എത്തിയത് യാദൃച്ഛികമായാണോ?

ഈ തിരമാലകളിൽ ചിന്തകൾ കൊരുത്തത് ഒന്നും ഓർക്കാതെ ആയിരുന്നോ?

വിഭാഗങ്ങള്‍
കഥകൾ

ഉറക്കച്ചടവ്…

ഒന്ന് ചുമച്ചുകൊണ്ടാണ് അവൻ ഉണർന്നത്. തലേന്ന് ചിന്തിച്ചുറങ്ങിയ എന്തോ ഒന്ന് തികട്ടി വന്നത് പോലെ അവന് തോന്നി.