വിഭാഗങ്ങള്‍
ചിന്താശകലങ്ങൾ

മാസ്കിസവും ലോകവും 2

ഞാൻ അമ്മയോട് ചോദിച്ചു.

“മാതാശ്രീ, എന്റെ കേശം ആര് തെളിയ്ക്കും.”

അമ്മ തമാശയായി പറഞ്ഞു.
“ചെക്കാ, മുടി വെട്ടണേൽ, ആദ്യം പോയി പെണ്ണ് കെട്ട്‌”

പ്ലിങ്….Click on the title to read more

വിഭാഗങ്ങള്‍
ചിന്താശകലങ്ങൾ

മാസ്‌കിസവും ലോകവും 1

മാനവികതയുടെ രൂപങ്ങൾ പൊളിച്ചെഴുതപ്പെടുന്നു… തമ്മിൽ തിരിച്ചറിയാൻ പോലും പറ്റുന്നില്ല.

“ടോ.. താൻ മുഖത്ത് നിന്ന് ആ ‘കൊണാപ്’ മാറ്റ്. തന്റെ തിരുമോന്ത കണ്ടാല്ലല്ലേ തിരിച്ചറിയാൻ പറ്റൂ.”…Click on the title to read more

വിഭാഗങ്ങള്‍
കവിതകൾ

ഈസ്റ്റർ

ആരോ കുരിശുമരണത്തിലേക്ക് അടുക്കുന്നു…

യഹൂദഭരണം എന്തൊക്കെയോ ആക്രോശിക്കുന്നു… Click on the title to read more

വിഭാഗങ്ങള്‍
കഥകൾ

വേനലിന്റെ നൊമ്പരം

തന്നെ സ്നേഹത്തോടെ പരിഗണിക്കാൻ ആരുമില്ലെന്ന തോന്നൽ പലരുടെയെങ്കിലും ജീവിതങ്ങൾ താറുമാറാക്കിയേക്കാം. എന്നാൽ അവൾ……. Click on the title to read more

വിഭാഗങ്ങള്‍
ചിന്താശകലങ്ങൾ

പ്ലേഗും കൊറോണയും പിന്നെ മാർക്കസിച്ചായനും

Stoic philosophy in a crisis situation

” നീ വല്യ സ്റ്റോയിക് ആണെന്ന് പറഞ്ഞു നടക്കുന്നതല്ലാതെ, ആ വക ചവറുകളൊന്നും നിന്റെ എഴുത്തിൽ കാണുന്നില്ലല്ലോ?”

ആരോ ചോദിച്ചു. അതോ എനിക്ക് തോന്നിയതാണോ🤔….Click on the title to read more

വിഭാഗങ്ങള്‍
കഥകൾ

ശ്രീനിയും ഞാനും…

എന്റെ കഴിവുകേടുകൾ ഭംഗിയായി പറഞ്ഞുവച്ചാൽ ഇങ്ങനെ ഇരിക്കും.-

“ഒരു സാധരണക്കാരന്റെ അനുഭവങ്ങൾ നിഷ്കളങ്കമായ ചിന്തകളിലൂടെ അവതരിപ്പിക്കാനാണ് എനിക്ക് താല്പര്യം.”…Click on the title to read more

വിഭാഗങ്ങള്‍
അനുഭവക്കുറിപ്പുകൾ

GO Corona go…പോകില്ല? എന്നാ ഞങ്ങൾ അങ്ങ് പോയേക്കാം.

“ഉറച്ചുനിന്നവർ ഒലിച്ചു പോയി

ചലിച്ചു നിന്നവർ പിടിച്ചു നിന്നു.”

— ബസവേശ്വരൻ (വചനങ്ങൾ)

ആരോ ‘ഞങ്ങളോട്’ ചോദിച്ചു.

“നിങ്ങൾ വീട്ടിൽ പോകുന്നത് അവിടെ ഉറച്ച് നിൽക്കാനല്ലേ? ഇവിടെ തിരുവനന്തപുരത്തു നിന്നാല്ലല്ലേ ചലിച്ചു നിൽക്കാൻ പറ്റൂ.?”…Click on the title to read more

വിഭാഗങ്ങള്‍
ചിന്താശകലങ്ങൾ

കൊറോണ: ഭദ്രകാളിയുടെ നീതി ?

ഭദ്രകാളിയായി അവതരിച്ച്‌ ദാരികനിഗ്രഹം നിർവ്വഹിക്കപ്പെട്ടു.

പാപമോക്ഷമായിരുന്നില്ലേ ആ ദാരികൻ അർഹിച്ചിരുന്നത്..?

അതുതന്നെയായിരുന്നോ ആ അസുരന് ലഭിച്ചത് ..?

പൊളിശരത്തേ ട്രാക്ക് മാറ്റ്…..Click on the title to read more