വിഭാഗങ്ങള്‍
ചിന്താശകലങ്ങൾ

ഒരു തീപ്പെട്ടിക്കൊള്ളിയും ഒരു മെഴുകുതിരിയും

മെഴുകുതിരി കത്തിച്ച് വച്ചപ്പോഴേക്കും വൈദ്യുതി തിരികെ വന്നു. തന്നിൽ നിക്ഷിപ്തമായ കർമ്മം യഥാവിധി ചെയ്യാനായോ എന്ന് പോലും മനസിലാക്കാതെ, ഒരു തീപ്പെട്ടിക്കൊള്ളി അപ്പോൾ കത്തിത്തീർന്നിരുന്നു. ആ തീപ്പെട്ടിക്കൊള്ളിയുടെ അല്പ ജീവിതത്തിന് അർത്ഥം നൽകാനായി ആ മെഴുകുതിരി കെടുത്താൻ ഞാൻ മുതിർന്നില്ല.

പിന്നീട് ചിന്തിച്ചു, മെഴുകുതിരിയോട് ഞാൻ ചെയ്യുന്നത് ശരിയാണോ? ഒന്നിനുംവേണ്ടിയല്ലാതെ അത് കത്തി സ്വയം ഇല്ലാതാകുകയാണ്.

ആരോ പറഞ്ഞു.

“നമ്മുടെ ഒരു കർമ്മം നമ്മുക്ക് ചിലപ്പോൾ അർത്ഥരഹിതമായി തോന്നാം. പക്ഷെ, അത് അപരന്റെ ജീവിതത്തിന് എന്തെങ്കിലും അർത്ഥം കൊടുക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ, നമ്മൾ എന്തിന് ആ കർമ്മത്തിൽ നിന്ന് പിന്മാറണം?”

അതെ..

ഒരു അല്പജീവിതത്തിന് അർത്ഥം പകരാൻ ഒരു സുദീർഘമായ, നിരർത്ഥകമായ ജീവിതത്തിന് ഒരുപക്ഷെ സാധിച്ചേക്കും.


NB:

അപരപ്രിയഹേതുത്വം….

💐💐💐💐💐💐💐💐💐💐

ആശാൻ അമലയോട് പറഞ്ഞത് ഓർക്കുക..(🙃 ദിവാകരൻ നളിനിയോട് പറഞ്ഞതാണേ 😷)

“അന്യജീവനുതകി സ്വജീവിതം ധന്യമാക്കുമമലേ വിവേകികൾ.”

എന്ന് Sreekanthan

ദേവനായി ജനിച്ച് അസുരനായി ജീവിച്ച് അവസാനം ഒന്നും മനസ്സിലാക്കാനാവാതെ എങ്ങോട്ടോ മറയുന്ന മറ്റൊരു ജന്മം.

7 replies on “ഒരു തീപ്പെട്ടിക്കൊള്ളിയും ഒരു മെഴുകുതിരിയും”

ആ തീപ്പെട്ടികൊള്ളി zoom ചെയ്താൽ അത് ദേഷ്യപ്പെടുന്നത് തനിക്ക് കാണാം.. വെറുതെ, ഒരാവശ്യവുമില്ലാതെ അതിനു ചിന്താശക്തി കൊടുത്തത് കൊണ്ടാണോ എന്തോ 🥱🥱🥱

Liked by 1 person

ഒരു മറുപടി കൊടുക്കുക

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  മാറ്റുക )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  മാറ്റുക )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  മാറ്റുക )

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.