വിഭാഗങ്ങള്‍
കവിതകൾ

മഞ്ചാടിക്കുരു

ഒരു വേളയെങ്കിലും മറക്കാൻ കഴിഞ്ഞില്ല ആ മധുരമാം മന്ദഹാസത്തിനെ…

തരളമാം ഒരു കൊച്ചു പൂവിനോടൊതി ഞാൻ

കഴിയില്ല മറക്കുവാൻ ആ പിരിയും നൊമ്പരത്തെ….

ഹൃത്തിൽ നാമ്പിട്ട പ്രണയം ഒരു മഞ്ചാടിയായി തന്നു ഞാൻ

അറിഞ്ഞില്ല നീ പറഞ്ഞില്ല ഞാൻ

അകന്നു പോയത് ഇന്ന് ഞാൻ അറിയുന്നു….

എന്ന് Sreekanthan

ദേവനായി ജനിച്ച് അസുരനായി ജീവിച്ച് അവസാനം ഒന്നും മനസ്സിലാക്കാനാവാതെ എങ്ങോട്ടോ മറയുന്ന മറ്റൊരു ജന്മം.

ഒരു മറുപടി കൊടുക്കുക

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  മാറ്റുക )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  മാറ്റുക )

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.