വിഭാഗങ്ങള്‍
കവിതകൾ

പ്രണയം ഒരു പൂവാണ്…

അവളെക്കുറിച്ച് ഞാൻ ഓർക്കുമ്പോൾ
എപ്പോഴും,
ഹൃദയത്തിൻ താളം നിലച്ചപോൽ തോന്നും.

അവളുടെ മുൻപിൽ ഞാൻ നിൽക്കുമ്പോളൊക്കെയും,
ഞാനൊരു  ആനന്ദ ലഹരിയിൽ ലയിച്ച പോൽ തോന്നും.

അവളുടെ വാക്കുകൾ കേൾക്കുമ്പോൾ പലപ്പോഴും ഞാൻ,
എന്നിലെ എന്നെ മറന്ന പോൽ നിൽക്കും.

മനതാരിൽ സൗരഭ്യം വിരിയിക്കും സന്ധ്യയിൽ,
ഞാൻ പ്രണയം പറയുവാൻ മടിച്ചു നിൽക്കും.

അവൾക്കായി ദിനവും പൂവുകൾ പൂത്തപ്പോൾ അവയിൽ ഞാൻ,
അവൾ തൻ സൗരഭ്യം കണ്ടു മനം നിറച്ചു…

എന്ന് Sreekanthan

ദേവനായി ജനിച്ച് അസുരനായി ജീവിച്ച് അവസാനം ഒന്നും മനസ്സിലാക്കാനാവാതെ എങ്ങോട്ടോ മറയുന്ന മറ്റൊരു ജന്മം.

2 replies on “പ്രണയം ഒരു പൂവാണ്…”

താങ്കളുടെ തലക്കെട്ടും ആ ചിത്രവും മാത്രം മതിയായിരുന്നു …. പ്രണയം ഒരു പൂവാണ് എന്ന ചിന്തയിലെ കവിതയുടെ സുഗന്ധവും സൗന്ദര്യവും ഈ ചിത്രത്തിൽ വേണ്ടുവോളമുളളപ്പോൾ എന്തിന് വീണ്ടും വാക്കുകൾ ….

Liked by 1 person

ഒരു മറുപടി കൊടുക്കുക

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  മാറ്റുക )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  മാറ്റുക )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  മാറ്റുക )

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.